Bjorn Mierop Productions

Schaatspret Ouddorp

9.95

Koning Winter heerst over Nederland en voor schaatsliefhebbers is dit hét moment. Dat moeten deze schaatsliefhebbers bij het Volgerland in Ouddorp ook hebben gedacht!

Het Volgerland is een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek, waar nu geschaatst wordt, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

_____

De foto is auteursrechtelijk beschermd volgens de auteurswet. Het eigendom van de foto ligt volgens deze wet altijd bij de maker van het werk.

De koper ontvangt het gebruiksrecht van de foto. De foto mag zonder enige beperking van tijd of afmetingen gebruikt worden, maar mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden.
Ook is het niet toegestaan om de foto te verkopen of onder eigen naam insturen bij een fotowedstrijd.

Eventuele derden, die de foto ook willen gebruiken, kunnen contact opnemen met Bjorn Mierop Productions, die hen daarvoor een vriendelijk aanbod geeft.

De licentie is altijd voor één partij.

Koning Winter heerst over Nederland en voor schaatsliefhebbers is dit hét moment. Dat moeten deze schaatsliefhebbers bij het Volgerland in Ouddorp ook hebben gedacht!

Het Volgerland is een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek, waar nu geschaatst wordt, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

_____

De foto is auteursrechtelijk beschermd volgens de auteurswet. Het eigendom van de foto ligt volgens deze wet altijd bij de maker van het werk.

De koper ontvangt het gebruiksrecht van de foto. De foto mag zonder enige beperking van tijd of afmetingen gebruikt worden, maar mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden.
Ook is het niet toegestaan om de foto te verkopen of onder eigen naam insturen bij een fotowedstrijd.

Eventuele derden, die de foto ook willen gebruiken, kunnen contact opnemen met Bjorn Mierop Productions, die hen daarvoor een vriendelijk aanbod geeft.

De licentie is altijd voor één partij.

Deze inhoud is beschermd.