Koning Winter heerst over Nederland en voor schaatsliefhebbers is dit hét moment. Dat moeten deze schaatsliefhebbers bij het Volgerland in Ouddorp ook hebben gedacht!

Het Volgerland is een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens een wandeling door het gebied zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek, waar nu geschaatst wordt, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.