Uitgestrekte velden met witte Parnassia, fladderende vlindertjes en grote hoeveelheden wilde orchideeën. Middenin het Grevelingenmeer ligt het onbewoonde eiland Hompelvoet. Het eiland is begin jaren ’70 veranderd van zandplaat naar een open vlakte met ruige begroeiing.